PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes el. parduotuvėje lilypapuosalai.lt (toliau - Pirkėjas), ir Rasos Jurgilevičiūtės, Individualios veiklos pažymos nr. 1108890 (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu papildyti, taisyti ar keisti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje lilypapuosalai.lt turi tesę juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su pateiktomis Taisyklėmis ir pagal 1.3. punktą turi teisę sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartį (toliau - Sutartis) su Pardavėju.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje lilypapuosalai.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdus ir patvirtinęs, kad sutinka su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina - atsiunčia patvirtinimo laišką el. paštu.

1.6. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma el. parduotuvės lilypapuosalai.lt duomenų bazėje.

2. Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

2.1. Pirkėjas užsisakydamas prekes el. parduotuvėje lilypapuosalai.lt, turi atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti tinkamam Sutarties įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.2. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su Sutarties vykdymu.

2.3.Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis naudoti tik sudarytos Sutarties vykdymo tikslais ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kiek toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti sudarytą Sutartį.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje lilypapuosalai.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties su Pardavėju laikantis šių Taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui nutraukti Sutartį (atšaukti užsakymą), jeigu:

      4.1.1. Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš Taisyklių 5.1.1., 5.1.2. punktuose nurodytų apmokėjimo būdų, nesumoka už prekes per 3 darbo dienas nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos;

      4.1.2. Pristačius prekę, nebuvo kam jos priimti;

      4.1.3. Neatvyko pasiimti prekės per nurodytą terminą.

4.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, laikinai sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę prisijungti prie el. parduotuvės, jei Pardavėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus ar bando pakenkti el. parduoruvės darbo stabilumui ir saugumui.

4.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 6 punkte nurodytomis sąlygomis ir priimti Pirkėjo keičiamas ir grąžinamas prekes šių Taisyklių 7 punkte nurodytomis sąlygomis.

4.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašiausią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5. Apmokėjimo už prekes tvarka ir terminai

5.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

      5.1.1. Bankiniu pavedimu - tai išankstinis mokėjimas, kai Pirkįjas savarankiškai suformuoja ir atlieka pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą bet kuriame banko skyriuje arba tiesiogiai prisijungęs prie savo banko el. bankininkystės sistemos.

      5.1.2. Naudojantis Paysera įmokų surinkimo paslaugomis - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, prisijungęs prie savo el. bankininkystės sistemos, patvirtina automatiškai suformuotą pavedimo formą arba, atsispausdinęs sąskaitą su brūkšniniu kodu, už prekes atsiskaito MAXIMA parduotuvių kasose, "Lietuvos spauda" ir "Narvesen" kioskuose, "Perlas" paslaugų terminaluose, "PayPost" ir Lietuvos pašto skyriuose.

      5.1.3. Banko kortele prekių atsiėmimo metu LP EXPRESS siuntų savitarnos terminale.

5.2. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 5.1.1. ir 5.1.2. punktuose nurodytus apmokėjimo būdus, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą per 3 darbo dienas.

5.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei Pirkėjas apmoka užsakymą ne iš savo asmeninės banko sąskaitos, tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Išskyrus atvejus, kai pristatymas ne tam subjektui įvyksta dėl Pardavėjo kaltės.

5.4. Sąskaita faktūra siunčiama Pirkėjui el. paštu.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas pateikdamas užsakymą gali pasirinkti vieną iš šių prekių pristatymo būdų:

      6.1.1. Pristatymas per AB "Lietuvos paštas" registruota pirmenybine pašto siunta;

      6.1.2. Pristatymas į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalus.

6.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjui netinkamai nurodžius adresą, atsakomybė už netinkamą pristatymą tenka Pirkėjui.

6.3. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 5.1.1. ir 5.1.2. punktuose nurodytus apmokėjimo už prekes būdus, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 5.1.3. punkte nurodytą mokėjimo už prekes būdą, prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 1-4 darbo dienas priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo būdo. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

6.7. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę ir nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje (suglamžytoje, šlapioje ar kitaip išoriškai pažeistoje) pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neu-sakytos prekės arba netinkamas jų kiekis. Jei prekės pristatytos naudojantis kurjerio paslaugomis. Neatlikus šių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais.

7. Prekių keitimas ir gąžinimas

7.1. Prekėms suteikiama 24 mėnesių teisinė kokybės garantija. Per šį terminą Pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų, apie tai informuodamas Pardavėją el. paštu. Kokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti arba keisti per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.

7.2. Pirkėjui keičiant arba grąžinant prekę, būtina laikytis šių sąlygų:

      7.2.1. Prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;

      7.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nenaudota ir nesugadinta;

      7.2.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos - nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė);

     7.2.4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

     7.2.5. Keičiant arba grąžinant prekę kartu turi būti pateikiama užpildyta speciali prekių keitimo - grąžinimo forma.

7.3. Pardavėjas el. paštu per 3 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

7.4. Grąžinamų ar keičiamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nejkokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus ir apmokėti grąžinamų prekių siuntimo išlaidas.

7.5. Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 5 darbo dienas.

7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų arba keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiuose punktuose nustatytos prekių keitimo ir grąžinimo tvarkos.

8. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

8.1. Pardavėjas el. parduotuvėje lilypapuosalai.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR tesės aktų nustatyta tvarka.