PRIVATUMO POLITIKA

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Eidvilė“, įm. kod. 300094764, Stiklių  g. 6, Vilnius, Lietuva. Tel. 865562556, el.paštas info@lilypapuosalai.lt.

Kokius duomenis renkame. Kam naudojame surinktus duomenis.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: apdoroti Jūsų prekių užsakymus; išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras); spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Visa pateikta informacija nėra parduodama, nuomojama, skolinama, dovanojama ar kitaip perduodama tretiems asmenims.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę sužinoti, kokius jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.

Jūs turite teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jūsų asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus.

Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.

Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.

Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti siųskite mums užklausą el. pašto adresu info@lilypapuosalai.lt .

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

www.lilypapuosalai.lt elektronine parduotuve gali naudotis asmenys vyresni nei 16 metų amžiaus. Asmenys jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtų savo asmens duomenų pateikti be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@lilypapuosalai.lt